Telling van de 50 Omerdagen – Joined To Hashem Ministries

(Breng offers van lofprijzing/dankzegging)


Meteen na de richtlijnen m.b.t. het vieren van Pesach bij de Feesten van de Here (Lev.23), worden we aangespoord om de “vijftig dagen te tellen”, die naar Shavuot, ook het Wekenfeest of Oogstfeest of Pinksteren genoemd, leiden.

Onderstaande Omertelling is één manier van de “Omer-telling”, als een dagelijkse familieviering. U kunt dit natuurlijk aanpassen aan uw familie en/of persoonlijke omstandigheden. Onderstaand materiaal mag afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik. Ze zijn zeker niet bedoeld als een 'theologisch gezichtspunt' .... Ze gaan om het menselijk hart wat gefocust mág worden op eeuwigheidswaarde in ons leven!

Elke dag leest de vader (of een ander hoofd van het gezin):
De Torah. zegt: “En gij zult tellen vanaf de morgen na de rustdag, vanaf de dag dat gij de Omer als beweegoffer bracht, zeven volle weken tellen, tot aan de morgen na de zevende week welke vijftig dagen zal tellen”.
 
Het ganse gezin zegt:
“Dit is de (eerste, tweede, derde, enz.) dag van de Omer, wat (één, twee, enz.) weken en (één, twee, drie, enz.) dagen van de Omer maakt.
(Bijvoorbeeld. “Dit is de negende dag van de Omer, wat één week en twee dagen van de Omer maakt.)

Vervolgens leest u de tekst uit Psalmen uit onderstaande tabel (dag 1 - dag 49 tot Shavuot)
Na het lezen hiervan sluit u af met een gebed naar uw keuze, of gebruikt u het meer tradionele gebed met de volgende woorden:

“Gezegend zijt Gij, O Heer onze God, Koning van het Heelal, die ons geboden gaf, om ons te leiden en om te gehoorzamen .Het is ons verlangen gehoorzaam te zijn aan Uw Torah, wetende dat het ons in ertoe zal aanzetten om in een juiste relatie met U en met elkaar te leven . Dank U dat U ons overeind helpt wanneer we struikelen en dat U ons Uw Ruach Ha Kodesh zend om ons te troosten en te geleiden .”
 
Lees daarna elke dag Ps.67.
 
Wilt u meer uit de Omertelling halen, dan is dat ook mogelijk. Klikt u daarvoor deze link aan?

Dag Onderwerp Psalm
1 De Wet van Adonai 119:1-8
2 Gehoorzaamheid aan de Wet van Adonai 119:9-16
3 Tevredenheid in de Wet van Adonai 119:17-24
4 Vastbeslotenheid om de Wet van Adonai te gehoorzamen 119:25-32
5 Een gebed om inzicht 119:33-40
6 Vertrouwen in de Wet van Adonai 119:41-48
7 Geloof in de Wet van Adonai 119:49-56
8 Toewijding aan de Wet van Adonai 119:57-64
9 De waarde van de Wet van Adonai 119:65-72
10 De rechtvaardigheid van de Wet van Adonai 119:73-80
11 Gebed voor bevrijding 119:81-88
12 Geloof in de Wet van Adonai 119:89-96
13 Liefde voor de Wet van Adonai 119:97-104
14 Licht uit de Wet van Adonai 119:105-112
15 Veiligheid in de Wet van Adonai 119:113-120
16 Gehoorzaamheid aan de Wet van Adonai 119:121-128
17 Verlangen om de Wet van Adonai te gehoorzamen 119:129-136
18 De rechtvaardigheid van de Wet van Adonai 119:137-144
19 Gebed voor bevrijding 119:145-152
20 Smeekbede voor om verlossing 119:153-160
21 Toewijding aan de Wet van Adonai 119:161-168
22 Een gebed voor hulp 119:169-176
23 Waar geluk 1:1-6
24 Vertrouwen in Adonai 11:1-7
25 Wat Adonai verlangt 15:1-5
26 De Wet van Adonai 19:7-14
27 Een gebed om leiding 25:4-10
28 Hunkering naar God (Elohim) 63:1-8
29 Een lied van dankzegging 67:1-7
30 God (Elohim) en Zijn volk - 1 78:1-16
31 God (Elohim) en Zijn volk - 2 78:17-31
32 God (Elohim) en Zijn volk - 3 78:32-39
33 God (Elohim) en Zijn volk - 4 78:40-55
34 God (Elohim) en Zijn volk - 5 78:56-72
35 God (Elohim) de Koning 93:1-5
36 God, de Rechter 94:12-23
37 Een lied van lofprijzing 95:1-7
38 God, de Allerhoogste Koning 96:1-13
39 God, de Regeerder over de wereld 98:1-9
40 God, de Allerhoogste Koning 99:1-9
41 De liefde van God 103:1-22
42 God en Zijn volk 105:1-11
43 Gods Goedheid 106:1-5
44 In lofprijs voor de Heer 111:1-10
45 Het geluk van een goed persoon 112:1-10
46 De beloning voor gehoorzaamheid 128:1-6
47 Een gebed voor hulp 130:1-8
48 Een oproep aan het heelal om God te prijzen 148:1-14
49 Een gebed van dank 138:1-8
50 Prijs Adonai 150:1-6


Vertaald van een stuk van Study Hall, PO Box 607, St Johns AZ 85936, USA, Tel 928.337.3131 

Copyright : Beth Shalom (c)2008-2019