Wat is een huisgemeente?


De laatste jaren komen er steeds meer vormen van gemeente zijn. Een huisgemeente is een vorm van gemeenschap van gelovigen in huiselijk verband.

Zonder overdrijving durven wij te veronderstellen dat het samenkomen in een huisgemeente (in het algemeen genomen) een belangrijke en groeiende beweging is binnen kerkelijk Nederland. Meestal varieert de groep mensen, die bij elkaar komen, tussen de 10 en 20 personen. We kunnen niet voor anderen spreken maar als we praten over Beth Shalom, onze huisgemeente, dan spreken we over een groep, waar de onderlinge band en de echtheid van relaties goed tot haar recht komt.

Binnen een huisgemeente kan elk lid op een gemakkelijker en op natuurlijker wijze worden ingezet, waardoor de totale kwaliteit en het welzijn van de gemeente toeneemt. In een huisgemeente is de onderlinge band en betrokkenheid belangrijk. Het is een veilige omgeving, voor de leden, om persoonlijke talenten en kwaliteiten te leren (onder)kennen en te leren gebruiken en kunnen worden aangewend om elkaar op te bouwen in een leefstijl die overeenkomt met wat de Bijbel omschrijft als een 'rechtvaardige levenswandel'. Het aan anderen doorgeven van het kostbare evangelie is hier een realistisch onderdeel van.

Het doel van een huisgemeente is: Dat een ieder tot geestelijke groei en volwassenheid komt binnen het lichaam van de Heer Jezus Christus (JESHUA ) en Zijn gemeente wereldwijd.

Copyright : Beth Shalom (c)2008-2021