Doelstelling en activiteiten

Doelstelling:

Het bevorderen van onderzoek der schriften en het letten op de tekenen der tijden, ťťn en ander in de meest uitgebreide zin des woords.

Beth-Shalom is een Joods-Messiaanse huisgemeente die gelooft in ťťn God (JHWH), de God van Abraham, Izašk, en Jacob, de God van IsraŽl, en in ťťn Middelaar, Yeshua Ha Mashiach (Jezus de Messias), door wie wij verzoening gekregen hebben met de Vader in de hemel.

Wij onderhouden de Shabbat en vieren de Feesten des Heren.

Wij stellen het Bijbels-Profetisch Woord, de Joodse wortels van het Christelijk geloof en de terugkeer van de aloude Bijbelse principes  (Teshuva), geÔnspireerd en aangestuurd door de Geest van God, centraal.

Met stelligheid wijzen wij de leer af, die stelt dat de gemeente in de plaats van IsraŽl is gekomen, bekend als "Vervangingstheologie". Eveneens wijzen wij anti-semitisme, en anti-zionisme af.

Wij nemen stelling tegen het demoniseren en delegitimeren van het bestaansrecht van IsraŽl en het wereldwijd geÔnstitutionaliseerde anti-semitisme.


Onze activiteiten bestaan uit :

- De wekelijkse viering van de Shabbat.

- Het vieren van de Bijbelse feesten (zie Leviticus 23).

- Evangelisatie.

- Pastorale zorg.

- Bidstonden voor IsraŽl.

- Algemene bidstonden.

- Woordverkondiging.

- Het bespreekbaar maken van de Parasha.

- Themagerichte onderwerpen door sprekers van buiten Beth-Shalom.

- Deelname aan manifestaties/bijeenkomsten ten gunste van IsraŽl.

- Mars voor het Leven.

- Deelname aan speciale herdenkingen (o.a. Dodenherdenking/Kristallnacht).

- Deelname aan de organisatie van Holocaust Herdenkingen in Gorinchem.

- Deelname aan de voorbereiding van het leggen van Stolpersteine in Gorinchem. 

Copyright : Beth Shalom (c)2008-2020