Parasha

 De parasha is voor dit jaar (5778 -  2017/2018) weer even helemaal doorgelopen op data, feestelijke momenten en herdenkingen en opnieuw op het internet gezet.

 De wekelijkse circulaire  lezingen uit de eerste vijf boeken van Mozes en de profeten (en in de Messiaanse versie de lezingen uit het (ver)nieuw(d)e testament,  zijn gebaseerd op een jaarrooster, waarin de gehele Thora gelezen wordt.  Wat opvalt is dat er elk jaar nieuwe aspecten naar voren komen, die je een jaar daarvoor nog niet ontdekt had. 

Het is bijzonder om dit jaarlijkse rooster bij te houden (naast een evt. eigen leesrooster, als u dat graag wilt).  Het creëert een gedegen basis voor uw dagelijkse leven en zet u met uw voeten op stevige grond. Het is een aanrader voor iedereen die meer uit zijn bijbel wil halen.

30 september 2017 02

Jom Kippoer
(Shacharit)

Lev. 16:1-34

1 Sam.57:14 –
58:14

Rom. 3:21-26
2 Cor. 5:10-21

5 oktober 2017

Loofhuttenfeest

Soekot

Num. 29:7-11

1 Kon. 8:2-21

Jona 1:10-14

6 oktober 2017

Loofhuttenfeest

Soekot

Lev. 22:26 – 23:44

Zach. 14:1-21

Openb. 7:1-10,
21:1-4

7 oktober 2017 03

Loofhuttenfeest

Chol Hamo’Veed

Num. 29: 12-16

Pred.1-6


8-11 oktober

Loofhuttenfeest

Chol Hamo’Veed

Zach.14;1-21

   

12 oktober 04

Sjemini Atzeret

Deut.14:22-16:17

Num.29:35-30:1

1Kon.8:54-9:1

13-10-2017
Vooravond shabbat

Vreugde der wet

Simcha Torah

HaBracha

(De zegen)

14-10-2017 01

Beresheet
(in ’t begin)

Gen.1:1-6:8

Jes. 42:5-43:10

Openb. 22:1-5 21:1-5
Jezus Sirach 24

20-21 oktober 2017

Nieuwe Maan

Cheshvan

Rosj Chodesj

Vrijdag op zaterdag.

21-10-2017 02
Rosj Chodesj

Noach
(genade)

Gen. 6:9-11:32

Jes. 54:1-55:5

Matt. 24:36-45
1Petr.3:18-22

28-10-2017 03

Lech Lecha
(ga zelf voort, verlaat het land)

Gen.12:1-17:27

Jes.40:27-41.16

Rom. 4:1-25
Kol.2:11- 15

4-11-2017 04

Vayera
(hij verscheen)

Gen.18:1-22:24

2 Kon.4:1-37

2 Petr. 2:4-17
Gal.4:21-31

11-11-2017 05

Chayyee Sara
(leven van Sara)

Gen.23:1-25:18

1 Kon.1:1-31

Matt.1:1-17

27:3-10

18-11-2017 06

Toldot (generaties)

Gen.25:19-28:9

Mal.1:1-2:7

Rom. 9:6-13 Hebr.12:14-17

19-20 november 2017

Nieuwe maan

Kislev

Rosh Chodesh

Zondag op maandag.

25-11-2017 07

Vajetzei
(en Hij ging uit)

Gen. 28:10-32:3

Hos.12:13-14:9,

Joh.1:43-51

02-12-2017 08

Vayishslach
(en Hij zond)

Gen. 32:4-36:43

Obad.1-21

Hebr.11:11-20
Openb.7:1-12

09-12-2017 09

Vajeshev
(en hij vestigde zich)

Gen.37:1-40;23

Amos 2:6-3:8

Hand.7:9-16

12 december
2017

Begin van Chanoeka
1
e lichtje ontsteken in de avond, vlak voor de 1e ster zichtbaar wordt.

Num. 7:1-8:4;

Zach.2:10-4:7;

Zach.2:10-4:7
1 Kon. 7:12-26,
40-50
Joh. 9:1-7 10:22-39
Rom. 11-15

13 december 2017

2e lichtje ontsteken

     

16-12-2017 10

Miketz
(aan het eind van)

Gen.41:1-44:17

1 Kon.3:15-4:1

Matt.27:15-46
Hand.7.9-16

18 december 2017

Rosh Chodesj

Tevet

Nieuwe Maan

 

19 december 2017

Laatste dag Chanoeka

Laatste lichtje in de avond ontsteken.

   

23-12-2017 11

Vayigash
(hij naderde)

Gen.44:18-47:27

Ez.37:15-28

Luk.6:9-16

28 december 2017

In 3336 (425 vóór de gewone jaartelling) vanaf de Schepping, belegerde Koning Nebukadnezar Jeruzalem.

Vernietigng van de eerste Tempel.

   

30-12-2017 12

Vayechi
(en hij leefde)

Gen.47:28-50:26

1 Kon.2:1-12

1 Petr. 1:3-9

2:11-17

06-01-2018 13

Sjemot
(namen)

Ex.1;1-6:1

Jes.27:6-28:13+29:22-23.

Hand. 22:12-16
Matt. 22:23-33

13-01-2018 14

Va’era
(Ik verscheen)

Ex.6:2-9:35

Ez. 28:25-29:21

Openb.16:1-21
2 Kor. 6:14-7:1

17 januari 2018

Nieuwe Maan

Sh'vat

Rosh Chodesh

Woensdag op donderdag

20-01-2018 15

Bo (kom binnen)

Ex.10:1-13:16

Jer. 46:13-28

Rom. 9:21-27 Hand.13:16-17

27-01-2018 16

Beshalach
(toen liet hij gaan)

Ex.13:17-17:16

Richt. 4:4-5:31

1Kor.10:1-13;
15:1-4

27 januari 2018

Herdenkingsdag Shoa

1940-1945

   

31 januari 2018

Tu B'Sh'vat

Nieuwjaar van de bomen

 

Woensdag

 


Bidden in Israel bij de Klaagmuur