Parasha

 De parasha is voor dit jaar (5778 -  2017/2018) weer even helemaal doorgelopen op data, feestelijke momenten en herdenkingen en opnieuw op het internet gezet.

 De wekelijkse circulaire  lezingen uit de eerste vijf boeken van Mozes en de profeten (en in de Messiaanse versie de lezingen uit het (ver)nieuw(d)e testament,  zijn gebaseerd op een jaarrooster, waarin de gehele Thora gelezen wordt.  Wat opvalt is dat er elk jaar nieuwe aspecten naar voren komen, die je een jaar daarvoor nog niet ontdekt had. 

Het is bijzonder om dit jaarlijkse rooster bij te houden (naast een evt. eigen leesrooster, als u dat graag wilt).  Het creëert een gedegen basis voor uw dagelijkse leven en zet u met uw voeten op stevige grond. Het is een aanrader voor iedereen die meer uit zijn bijbel wil halen.

27-01-2018 16

Beshalach
(toen liet hij gaan)

Ex.13:17-17:16

Richt. 4:4-5:31

1Kor.10:1-13;
15:1-4

27 januari 2018

Herdenkingsdag Shoa

1940-1945

   

31 januari 2018

Tu B'Sh'vat

Nieuwjaar van de bomen

 

Woensdag


03-02-2018 17


Yitro
(Jetro, overvloed)


Ex.18:1-20:23


Jes.6:1-7:6+
9:6-7


Mat.19:16-30
Ef.6:1-3
Rom.13:8

10-02-2018 18

Mishpatim
(oordelen)

Ex.21:1-24:18

Jer.34:8-22+33:25-26

Mat.5:33-44
Hebr.10:28-39

15-16 februari 2018

Nieuwe Maan

Adar I + II

Rosh Chodesh

Donderdag op vrijdag

17-02-2018 19

Teroema
(heffingen)

Ex.25:1-27:19

1 Kon.5:12-6:13

2Cor.9:6-11 Hebr.9:24-28.

24-02-2018 20

Tetzaveh
(gij zult bevelen)

Ex.27:20-30:10

Ez.43:10-27

Filip.4:10-20

28 februari 2018

Vastendag Esther
Erev Poeriem

Ex.32:11-14
34:1-10

Jes. 55:6-56:8 Deut. 25:17-19

1 Sam.15:2-34

1 maart 2018

Lotenfeest / Poerim

Ex.17:8-16;

Esther (geheel)

Psalm 3:2-5

03-03-2018 21

Ki Tissa
(wanneer gij heft)

Ex.30:11-34:35

1 Kon.18:1-39

2Cor.3:1-18
Hand.7:44-53

10-03-2018 22

Wayakhel Sjekaliem
(Hij verzamelt)

Ex.35:1-38:20

1 Kon.7:13-26:40-50

Hebr.9:1-11
Openb.11:1-13

17-03-2018 23

Pekoedee
(de kosten)

Ex.38:21-40:38

1 Kon.7:51-8:21

Hebr.1-12
Openb. 15:5-8
.

17-18 maart 2018

Nieuwe Maan

Nissan
Begin van het Bijbelse jaar

Rosh Chodesh

Zaterdag op zondag

24-03-2018 24

Vayikra Zachor
(hij riep)

Lev.1:1-6:7

Jes.43:21-44:24

Hebr. 10:1-14
Rom.8:1-13

30 maart 2018

Erev Pesach

   

Vrijdag

31-03-2018 25

Tzav
(geef opdracht)

Lev.6:8-8:36

Jer.7:21-8:3
9:22-23

Mark.12:28-34; Rom.12:1-2
1Kor.10:14-23

 

 


Bidden in Israel bij de Klaagmuur