Parasha

 De parasha is voor dit jaar (5778 -  2017/2018) weer even helemaal doorgelopen op data, feestelijke momenten en herdenkingen en opnieuw op het internet gezet.

Tussentijdse lezingen zijn gebaseerd op feesten en getijden in het Bijbels jaar. Deze staan uitgeschreven als datum, in tegenstelling tot de shabbatten.  Ook zijn deze speciale dagen in blauw op het net gezet ter onderscheiding (net als de Nieuwe Maansdagen).  De shabbatten zijn in cijfers uitgewerkt met de weekcode  daarachter vermeldt !!!   Dit zijn de lezingen die voor de shabbat genoemd staan ! 

 

 De wekelijkse circulaire  lezingen uit de eerste vijf boeken van Mozes en de profeten (en in de Messiaanse versie de lezingen uit het (ver)nieuw(d)e testament,  zijn gebaseerd op een jaarrooster, waarin de gehele Thora gelezen wordt.  Wat opvalt is dat er elk jaar nieuwe aspecten naar voren komen, die je een jaar daarvoor nog niet ontdekt had. 

Het is bijzonder om dit jaarlijkse rooster bij te houden (naast een evt. eigen leesrooster, als u dat graag wilt).  Het creëert een gedegen basis voor uw dagelijkse leven en zet u met uw voeten op stevige grond. Het is een aanrader voor iedereen die meer uit zijn bijbel wil halen.

26-05-2018 33

Naso
(neem het getal op)

Num.4:21-7:89

Richt.13:2-25

Joh.7:53-8:11
Joh. 12:24-27
Hand. 21:17-26

02-06-2018 34

Beha’alotkha

Numeri 8:1-12:16

Zach. 2:14-4:7

1 Cor.10:6-13
Openb. 11:1-19

13-14 juni 2018

Nieuwe Maan

Tamuz

Rosh Chodesh

Woensdag op Donderdag

09-06-2018 35

Sjelach Lekha

(zend uit!)

Num.13:1-15:41

Joz.2:1-24

Hebr.3:7-19

16-06-2018 36

Korach

(Korach, plotseling)


Num.16:1-18:32


1Sam.11:14-12:22

Hand.5:1-11

Judas 1-25

23-06-2018 37

Choekkat
(wetvoorschrift)

Num.19:1-22:1

Richt.11:1-33

Joh.3:9-21
12:27-50

30-06-2018 38

Balak

Numeri 22:2-25:9

Micha 5:6-6:8

Rom. 11:25-32

07-07-2018 39

Pinchas
(donker)

Num.25:10-29:40

1Kon.18:46-19:21

1 Kor. 5:6-8;
1 Kor.16:8-9

13-14 juli 2018

Nieuwe maan

Av

Rosh Chodesh

Vrijdag op zaterdag

14-07-2018 40

Matot
(stammen)

Num.30:1-32:42

Jer.1:1-2:3

Hand.9:1-22;

Matt.5:33-37

21-07-2018 41

Dewariem
(woorden)

Deut.1;1-3:22

Jes.1:1-27

Joh.15:1-11

Hebr.3:7-4:13

28-07-2018 42

Vaetchanan

(ik smeekte)

Deut.3:23-7:11

Jes.40:1-26

Matt.23:31-39
4:1-11 22:33-40

1 juli 2018

9e Av

Herdenking vernietiging van de 1e en 2e tempel

in 586 (voor de gangbare jaartelling)

Begin van de driewekelijkse rouwperiode

 

Deut.4:24-40

Jer.8:13-9:23

Jes.55:6-56:8

 

04-08-2018 43

Eikev
(als gevolg)

Deut.7:12-11:25

Jes.49:14-51:3

Hebr.11:8-13

Jac.5:7-11

11-08-2018 44

Re'eh
(zie)

Deut.11:26-16:17

Jesaja 54:11-55:5

Joh.7:37-52
1 Kor.5:9-13; 1 Joh.4:1-6

         
         
         

11-12 augustus 2018

Nieuwe Maan

Elul

Rosh Chodesh

Zaterdag op zondag

Maand voorafgaand aan Jom Teroea

1e Ellul

Hooglied 6:3

 

Matt.25:31-33

 

Erkennen dat God Koning en Rechter is.

G'd is genadig over je schuld.

Tesjoeva “

Omkeren en bekeren.
Een maand lang de bazuin blazen.

 

Gen.21:1-34

Num.29:1-6

1Sam.1:1-2:10

 

18-08-2018 45

Shoftim
(richteren)

Deut.16:18-21:9

Jes.51:12-52:12

Matt.5:38-42;

Hebr.10:28-31

25-08-2018 46

Ki Teitzei

(omdat je uitgaat)

Deut.21:10-25:19

Jes.54:1-9

1Kor.5:1-5 9:4-18
Gal.3:9-14

01-09-2018 47

Ki Tawo
(wanneer je komt)

Deut.26.1-29:9

Jes.60:1-22

Luk.24:44-53 21:1-4 Rom.11:1-15

08-09-2018 48

Nitsaviem
(gij staat)

Deut.29:10-30:20

Jes.61:10-63:9

Joh.15:1-11
Hebr.12:14-15

10-11 september 2018

Nieuwe maan

Tisjri

Rosh Chodesh

Maandag op dinsdag.

10-11 september
2018

Jom Teruah

Dag van de bazuin

   
 

Gen.21:1-34

Num.29:1-6

1Sam.1:1-2:10

 

12 september 2018

Vastendag van Gedalja

5.48 – 20.19 uur

   

11-18 september 2018

Tien dagen van inkeer.

Gerechtigheid t.a.v. je medemens

Schuld belijden en vergeven

Verzoenen

   

Jer.31:9 Ps.25:8
Jer.31:18-19

Jes.55:7 Ezech.18:4

Matt.6:1-18

14-15 september 2018

Sabbath van de terugkomst

Tisjri

Nieuwe maan

Zaterdag op zondag

15-09-2018 49

Nitsaviem
(gij staat)

Deut.29:10-30:20

Jes.61:10-63:9

Joh.15:1-11
Hebr.12:14-15

18 september 2018

Overdag vastendag

Dag van de beslissing

Vooravond Jom Kippoer

 

19 september 2018

Yom Kippoer

     

22-9-2018 50

Ha'azinoe
(wanneer je uittrekt)

Deut. 32:1-52

2 Sam. 22:1-51

Rom. 10:17- 11:12, 12:19, 15:9-10

 

Vezot Haberakhah

Genesis 1:1-2:3

Jozua 1:1-2:3
Deut.33:1-34:11

Openb. 21:9 – 22:5

         

29-09-2018 51

Loofhuttenfeest

Sukkot

   
 

Lev. 22:26 – 23:44

Num. 29:12-16

1 Kon. 8:2-21

Jona 1:10-14
Openb. 7:1-10, 21:1-4

 

Num.29:12-22

Lev.22:26-23:44

Zach.14;1-21

Openb.7:1-10
Pred.1-6

 

Shemini Atzeret

Deut.14:22-16:17

Num.29:35-30:1

1Kon.8:54-9:1

 

Vreugde der wet

Simcha Torah

HaBracha

(De zegen)

 

Gen.1:1-2:3

Deut.33:1-34:11

Jozua 1:1-2:3

Openb. 21:9 – 22:5

6-10-2018

Beresheet
(in ’t begin)

Gen.1:1-6:8

Jes. 42:5-43:10

Openb. 22:1-5 21:1-5

Jezus Sirach 24


Bidden in Israel bij de Klaagmuur