Financieël Jaarverslag

Financieël jaarverslag van 2014.

Inkomsten  2014                 
                             Uitgaven 2014                                   
                  
Saldo (bank en kas) € 3196,59 Sprekers-/reiskosten via bank    300,00
Giften via de bank € 3028,00 Sprekers-/reiskosten via kas € 1250,00
Collectes cash € 1331,11 Kosten Holocaust herdenking    307,76
Diversen     24,76 Giften+ondersteuning div.   580,02
    Aanschaf boeken   199,40
Diversen    327,65
Zaalhuur €   262,02
________+ ________+
Totaal inkomsten 2014 7580,46 Totaal uitgaven in 2014 3226,85
Uitgaven 2014 3226,85
  _________-
Eindsaldo (Bank+kas) € 4353,61  

 

 

         
                
Financieel jaarverslag van 2015

Inkomsten  2015                
                              Uitgaven 2015  
Saldo (bank en kas) € 4353,61 Sprekers-/reiskosten via bank    150,00
Giften via de bank € 3231,36 Sprekers-/reiskosten via kas €  1550,00
Collectes cash € 1130,26 Kosten Holocaust herdenking     770,10
Diversen              Giften+ondersteuning div.   2340,00
    Aanschaf evangel.mat.    178,60
    Diversen (bankstukken/kleine uitgaven)     530,32
    Zaalhuur    220,00
  _________+ __________+
Totaal inkomsten 2015 8715,23 Uitgaven in 2015   5739,02
Uitgaven in 2015 5739,02  
________-    
Eindsaldo (Bank+kas) € 2976,21    


  Financieel jaarverslag van 2016

 Inkomsten 2016                                             
 Uitgaven 2016 in €                            
                     
 Saldo (bank + kas)  € 2976.21   Sprekerskosten/reiskosten via kas € 1500.00
 Giften via bank  € 2115.05  Kosten Holocaust herdenking €   612.50
 Collectes cash  € 1089.79  Giften+ondersteuning bank €   970.00
     Giften+ondersteuning cash €   800.00
     Aanschaf kantoorartikelen €   112.77
   Bankkosten €   127.50
   _________+     ________+
Totaal in 2016  € 6481.05  Totaal uit 2016 €  4122.77
     
minus uitgaven  € 4122.77    
 _________-
   
   € 2358.28