Nieuwe Maan

Het eerste gebod dat de kinderen van Israël gegeven werd nadat ze uit Egypte bevrijd waren, was het heiligen (apart zetten) van de Nieuwe Maan (Exodus 12:12)".  Hierdoor moest de vluchtende natie afstand  nemen van de zon-traditie van de Egyptenaren, (aanbidding van Ra, de zonnegod). Door naar de maan te kijken als een tijdsmarkering , moest het volk Israel om leren gaan met een andere manier van het herkennen van tijden en seizoenen.

De Nieuwe Maan wordt gevierd als een maandelijks (zich constant herhalend) nieuw begin van elke nieuwe maand. Door deze dagen te vieren, wordt het gemakkelijker om om te leren gaan met de Bijbelse gedenkdagen en de feesten des Heren door het jaar heen (zoals deze bedoeld zijn vanaf het moment dat ze ingesteld zijn). In Genesis 1:14 staat niet voor niets: " Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen, voor zowel de feesten als voor de dagen en aan de jaren, en als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten". (Willibrordvertaling)
De nieuwemaansdagen vallen op:

Nieuwe maansdagen 5777 / 5778

21-22 september 2017  -  Tisjri  -
Donderdag op vrijdag
20-21 oktober 2017 -   Cheshvan - 
Vrijdag op zaterdag
19-20 november 2017  -  Kislev - 
Zondag op maandag
17 januari 2018 -  Sh'vat - 
Woensdag op donderdag
15-16 februari 2018 -  Adar I + II  - 
Donderdag op vrijdag
17-18 maart 2018  - 
Nissan  - Zaterdag op zondag
Begin van het Bijbelse jaar !
15-16 april 2018 -  Iyyar -
Zondag op maandag
14-15 mei 2018 -
Sivan -  Maandag op dinsdag
13-14 juni 2018 -  Tamuz  - 
Woensdag op donderdag
13-14 juli 2018 -  Av  - 
Vrijdag op zaterdag
11-12 augustus 2018  - 
Ellul  - Zaterdag op zondag
De maand van ‘omkeren en bekeren’.
14-15 september 2018 - Tisjri  - Vrijdag op zaterdag