Financieël Jaarverslag

Financieël jaarverslag van 2014.

Inkomsten  2014                 
                             Uitgaven 2014                                   
                  
Saldo (bank en kas) € 3196,59 Sprekers-/reiskosten via bank    300,00
Giften via de bank € 3028,00 Sprekers-/reiskosten via kas € 1250,00
Collectes cash € 1331,11 Kosten Holocaust herdenking    307,76
Diversen     24,76 Giften+ondersteuning div.   580,02
    Aanschaf boeken   199,40
Diversen    327,65
Zaalhuur €   262,02
________+ ________+
Totaal inkomsten 2014 7580,46 Totaal uitgaven in 2014 3226,85
Uitgaven 2014 3226,85
  _________-
Eindsaldo (Bank+kas) € 4353,61  

 

 

         
                
Financieel jaarverslag van 2015

Inkomsten  2015                
                              Uitgaven 2015  
Saldo (bank en kas) € 4353,61 Sprekers-/reiskosten via bank    150,00
Giften via de bank € 3231,36 Sprekers-/reiskosten via kas €  1550,00
Collectes cash € 1130,26 Kosten Holocaust herdenking     770,10
Diversen              Giften+ondersteuning div.   2340,00
    Aanschaf evangel.mat.    178,60
    Diversen (bankstukken/kleine uitgaven)     530,32
    Zaalhuur    220,00
  _________+ __________+
Totaal inkomsten 2015 8715,23 Uitgaven in 2015   5739,02
Uitgaven in 2015 5739,02  
________-    
Eindsaldo (Bank+kas) € 2976,21    


  Financieel jaarverslag van 2016

 Inkomsten 2016                                             
 Uitgaven 2016 in €                            
                     
 Saldo (bank + kas)  € 2976.21   Sprekerskosten/reiskosten via kas € 1500.00
 Giften via bank  € 2115.05  Kosten Holocaust herdenking €   612.50
 Collectes cash  € 1089.79  Giften+ondersteuning bank €   970.00
     Giften+ondersteuning cash €   800.00
     Aanschaf kantoorartikelen €   112.77
   Bankkosten €   127.50
   _________+     ________+
Totaal in 2016  € 6481.05  Totaal uit 2016 €  4122.77
     
minus uitgaven  € 4122.77    
 _________-
   
   € 2358.28    

 

Beleidsplan

Beleidsplan:

Het beleidsplan is sterk afhankelijk van de doelstelling. Wij trachten ons doel te bereiken door:

a) het houden van samenkomsten en het verzorgen van lezingen;

b) door alle wettige en passende middelen te baat te nemen die kunnen leiden tot het gestelde doel.

c)  Er is geen beloningsbeleid van toepassing.

Introductie

Welkom op de website van de huisgemeente Beth-Shalom.

Wij zijn een Bijbelgetrouwe Messiaanse huisgemeente bestaande uit Joden en niet-Joden, die zowel het eerste (O.T.) als het tweede (N.T.) testament beschouwen als het geopenbaarde Woord van de God van Israël, de God van Abraham, Isaac, en Jacob, wiens persoonlijke naam is: “JHWH”; de Vader van Yehoshua (Jezus) door wiens naam wij behouden zijn.

Wekelijkse samenkomst: elke zaterdag om 10:00 uur.
Telefoon:  06-22046823

Shalom - - Shalom - -  Shalom - - Shalom

 

Houdt u de website goed in de gaten voor de  (voorlopige) lokatie van samenkomst.  Deze wijzigt vanaf 1 februari 2018, wegens verhuizing. 

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk wanneer er meer bekend is over de nieuwe plaats van samenkomst.

 

Shalom Aleichem (in vioolversie)

Lees meer...

Doelstelling en activiteiten

Doelstelling:

Het bevorderen van onderzoek der schriften en het letten op de tekenen der tijden, een en ander in de meest uitgebreide zin des woords.

Beth-Shalom is een Joods-Messiaanse huisgemeente die gelooft in één God (JHWH), de God van Abraham, Izaäk, en Jacob, de God van Israel, en in één Middelaar, Yeshua Ha Mashiach (Jezus de Messias), door wie wij verzoening gekregen hebben met de Vader in de hemel.

Wij onderhouden de Shabbat en vieren de Feesten des Heren.

Wij stellen het Bijbels-Profetisch Woord, de Joodse wortels van het Christelijk geloof en de terugkeer van de aloude Bijbelse principes (Teshuva), geïnspireerd en aangestuurd door de Geest van God, centraal.

Met stelligheid wijzen wij de leer af, die stelt dat de gemeente in de plaats van Israel is gekomen, de zg. Vervangingstheologie. Eveneens wijzen wij anti-semitisme, en anti-zionisme af.

Wij nemen stelling tegen het demoniseren en delegitimeren van het bestaansrecht van Israël en het wereldwijd geïnstitutionaliseerde anti-semitisme.

 


Activiteiten in 2016

- Wekelijkse viering van de Shabbat

- Het vieren van de Bijbelse feesten (zie Leviticus 23)

- Evangelisatie

- Pastoraat

- Bidstonden voor Israël

- Algemene bidstonden

- Woordverkondiging

- Parasha

- Themagerichte onderwerpen door sprekers van buiten Beth-Shalom

- Deelname aan manifestaties/bijeenkomsten ten gunste van Israël

- Mars voor het Leven

- Deelname aan speciale herdenkingen (o.a. Dodenherdenking/Kristallnacht)

- Organisatie Holocaust Herdenking in Gorinchem 31januari 2016, bij het monument aan het Melkpad.

- Voorbereiding leggen van Stolpersteinen in Gorinchem