Gezegde

Uitspraak van Corrie ten Boom

Als de mens luistert, spreekt God.

Als de mens gehoorzaamt, handelt God.

Als de mens bidt, geeft God kracht.