Holocaust Herdenkingen Gorinchem

Holocaust Herdenking 2016

31 januari 2016 is er in Gorinchem een stille tocht georganiseerd naar het  Joods oorlogsmonument aan het Melkpad. Dit is georganiseerd door de  "Werkgroep Holocaust Herdenking Gorinchem".


Vanaf 13:30 uur verzamelden we ons in de Rehobothkerk aan de Gasthuisstraat, waarna de stoet in stilte naar het monument gelopen is.

Er werd o.a. worden gesproken door :
De waarnemend burgemeester van Gorinchem,  dhr. de Frije.
Opperrabbijn B. Jacobs, namens de Joodse gemeenschap.
De voorzitter van de Christengemeente  (Gorinchem), dhr. A Maurice

HMD Stoet 2016

Overzichtsfoto HMD 2016

Kranslegging HMD 2016


Bijgaand een verslag samengevat in een kort fotofilmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=8VoG8rHp_tY


---------------------------------------------------------------------------


Holocaust Herdenking 2015:

 25 Januari 2015  hebben we herdacht dat zeventig jaar geleden het concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd.

 Door de V.N. is de laatste zondag van januari uitgekozen als wereldwijde herdenkingsdag voor deze bevrijding.

Als werkgroep Holocaust Herdenking Gorinchem hebben we dit herdacht op zondagmiddag 25 januari 2015.

Klik Hier voor de film

Om 13.30 uur verzamelden we  in het stadhuis van Gorinchem waar in de raadszaal een kort doorlopend filmpje werd vertoond over de holocaust.

Om 14.00 uur volgde een stille tocht naar het Joods monument aan het melkpad. Na een aantal korte toespraken van loco-burgermeester Eva Dansen, rabbijn Jacobs en Jan Hamstra, namens de kerken vond er een krans-en bloemenlegging plaats. Marcel van der Poel heeft een aantal Hebreeuwse liederen gezongen.

Om ongeveer 15.30 uur werd de plechtigheid beëindigd.

Namens de werkgroep (HHG)

Graag willen wij de toespraak van de heer Jan Hamstra overnemen omdat we zien dat er binnen de kerken helaas veel onwetendheid heerst. We mogen terugzien op een gezegende herdenking en hopen en bidden dat, zo de Here wil en wij leven volgend jaar door de kerken een grotere bijdrage zal zijn. Als er slechts 10% van de kerkgangers de herdenking zou bijwonen kunnen we al bijna niet meer op het pleintje staan. Maar wij hopen op veel belangstelling.


De kerken en de holocaust


We herdenken opdat we niet vergeten en niet weer dezelfde fouten maken.Maar herdenken is niet goedkoop en ook niet vrijblijvend.

Herdenken vraagt ook om zelfonderzoek, wat is ons eigen aandeel en vraagt om scherp te blijven op de ontwikkelingen in onze tijd.|Nu, zelfonderzoek als kerk is bepaald niet overbodig, (en met kerk bedoel ik het grote geheel, de 3 hoofdstromen samen, Oosters-orthodox, Rooms Katholiek en Protestant) want als we terugkijken op onze gezamenlijke geschiedenis blijkt dat de grote lijn, de hoofdstroom, anti-Joods is. Dat is al vroeg begonnen, oude gerespecteerde kerkvaders hebben al vernietigend over Joden geschreven. Een voorbeeld: Johannes Chrysostomus (375 na Chr) hij noemde de synagoge een bordeel, een verzameling van misdadigers, een oord van demonen en de Joden niet meer dan geit of varken, van hem is de uitspraak: "God heeft de Joden altijd gehaat en het is een plicht voor alle Christenen om de Joden te haten". Deze lijn heeft zich doorgezet en is een geschiedenis geworden van eeuwen Jodenhaat, leugens, gedwongen bekeringen, verbanning, marteling en executie.

En de kerk? Uitzondering waren er gelukkig, maar de hoofdstroom was onverschillig, wilde het niet weten, keek de andere kant op, stond er achter, deed mee, of nam het initiatief.
Een tweede voorbeeld is Maarten Luther, groot kerkhervormer met tragische uitspraken over Joden: "Hun synagogen moeten in brand worden gestoken, tot eer van God, hun huizen vernietigd, hun gebedsboeken ontnomen, Rabbijnen mogen niet meer leren, en als slot: laten we hen voorgoed verdrijven uit ons land". Luther spreekt niet over gaskamers en vernietiging maar de richting is wel bepaald en de gevolgen groot. Hitler citeert Luther ter rechtvaardiging van zijn eindoplossing voor het Joodse probleem. En de protestantse natie Duitsland is hem helaas gevolgd in dit demonische plan.

Let wel het gaat niet om zwartmaken, maar om bewustwording, een half jaar geleden wist ik niet meer dan dat er wel eens negatief over Joden was geschreven in de kerk, maar toen ik las wat er precies was gezegd en door hoe velen, ben ik enorm geschrokken van meer dan 2000 jaar christelijk antisemitisme. Bewustwording is een goed begin, verantwoordelijkheid volgt. Aan iedere christen en iedere kerk de oproep om ingeslopen antisemitische invloeden te herkennen en de ingevreten theologische bolwerken erachter omver te halen.

Als kerk zijn we we teveel vergeten, dat we volgelingen zijn van een Joodse Messias, en dat het evangelie, het goede nieuws, ons is gebracht door Joodse apostelen. Dat de kerk begonnen is als een Joodse sekte en dat wij niet-Joodse Christenen daar pas in Handelingen 10 aan mochten meedoen.
Als kerk zijn we vervreemd geraakt van onze Joodse wortels, tot onze eigen schade en tot schade van het Joodse volk. We zijn arrogant geworden en hebben de Joden theologisch buiten spel gezet, en hun belang en hun toekomst niet meer gezien en onderwezen.


We staan nu in 2015

70 jaar geleden zijn 70 mensen hiervandaan weggevoerd en in concentratiekampen vernietigd, Joodse medeburgers in de leeftijd tussen 4 en 78 jaar. Het is begonnen met leugens, valse beschuldigingen, het ontnemen van hun rechten, met als centrale boodschap: jullie zouden er niet mogen zijn. Zou dat nu anders zijn? hebben wij, heeft Europa wat geleerd?

Joden zijn nergens veilig, het antizionisme wil hun rechten ontnemen en de oude leugen wordt weer grif geloofd: ze hebben het aan zichzelf te danken... Gemakkelijk en goedkoop wordt gedacht dat het Israëlisch Arabisch conflict de oorzaak is van de Jodenhaat. Maar het is net andersom, de aloude Jodenhaat is de oorzaak van de moeilijke oplosbaarheid van het conflict.

Wij zijn er getuige van dat 6 miljoen doden de Jodenhaat niet hebben kunnen stoppen, de oude haat vlamt nog steeds op en mogelijk nog sterker. Het antisemitisme is de oudste en de diepste haat die de menselijke geschiedenis kent. (historicus Michael Flannery)
Blijft het dan maar doorgaan? Zal er ooit een eind aan komen?
Laten we even naar de andere kant kijken:

Duizenden jaren van Jodenhaat hebben het volk niet kunnen vernietigen. Volk, taal en natie zijn springlevend en het land bloeit als nooit tevoren. Hoe is het mogelijk? Zou er dan toch niet meer achter zitten... Die vraag geef ik u graag mee en ik wil afsluiten met de woorden van de profeet Jesaja die hij aan het eind van hoofdstuk 46 namens God tot het volk van Israël richt:

Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. Zoals Ik het bepaald heb, zo zal het gaan. Luister naar Mij, hardnekkig volk, dat zich verre houdt van gerechtigheid.                                                                    

Ik breng mijn gerechtigheid nabij, ze is niet ver meer, het duurt niet lang voor Ik redding breng.
Ik zal redding brengen in Sion, Ik laat Israël in Mijn luister delen.

Jan Hamstra, voorzitter Stichting Ontmoeting.
toespraak Holocaust herdenking Gorinchem 25 jan.2015.