Parasha van deze week

 De parasha is voor dit jaar (5778 -  2017/2018) weer even helemaal doorgelopen op data, feestelijke momenten en herdenkingen en opnieuw op het internet gezet.

 De wekelijkse circulaire  lezingen uit de eerste vijf boeken van Mozes en de profeten (en in de Messiaanse versie de lezingen uit het (ver)nieuw(d)e testament,  zijn gebaseerd op een jaarrooster, waarin de gehele Thora gelezen wordt.  Wat opvalt is dat er elk jaar nieuwe aspecten naar voren komen, die je een jaar daarvoor nog niet ontdekt had. 

Het is bijzonder om dit jaarlijkse rooster bij te houden (naast een evt. eigen leesrooster, als u dat graag wilt).  Het creëert een gedegen basis voor uw dagelijkse leven en zet u met uw voeten op stevige grond. Het is een aanrader voor iedereen die meer uit zijn bijbel wil halen.

 

September

Jom Teruah

21 september binnen Israel

22 september buiten Israel

21-22 september 2017

Nieuwe Maan

Tisjri

Rosj Chodesj

Donderdag op vrijdag.

22-09-17 53
Shabat Shuva

Ha'azinoe
(wanneer je uittrekt)

Deut. 32:1-52

2 Sam. 22:1-51

Rom. 10:17- 11:12, 12:19,
15:9-10

23 september 2017

Tien dagen van inkeer.

Gerechtigheid t.a.v. je medemens

Schuld belijden en vergeven

Verzoenen

Jer.31:9 Ps.25:8
Jer.31:18-19

Jes.55:7 Ezech.18:4

Matt.6:1-18

24 september
2017

Vastendag van Gedalja

5.48 – 20.19 uur

29 september 2017

Overdag vastendag
‘s avonds Shabbat

Dag van de beslissing

Vooravond Jom Kippoer

30 september 2017 02

Jom Kippoer
(Shacharit)

Lev. 16:1-34
Num. 29:7-11

1 Sam.57:14 –
58:14

Rom. 3:21-26
2 Cor. 5:10-21

5 oktober 2017

Loofhuttenfeest

Soekot

Lev. 22:26 – 23:44

Num. 29:12-16
1 Kon. 8:2-21

Jona 1:10-14
Openb. 7:1-10, 21:1-4

6 oktober 2017

Loofhuttenfeest

Soekot

Lev. 22:26 -23:44
Num. 29: 12-16

Zach. 14:1-21

Jona 1:10-14
Openb. 7:1-10, 21:1-4

7 oktober 03

Loofhuttenfeest

Chol Hamo’Veed

Num.29:12-22

Lev.22:26-23:44
Zach.14;1-21

Openb.7:1-10
Pred.1-6

8-11 oktober

Loofhuttenfeest

Chol Hamo’Veed

12 oktober 04

Sjemini Atzeret

Deut.14:22-16:17

Num.29:35-30:1

1Kon.8:54-9:1

13-10-17
Vooravond shabbat

Vreugde der wet

Simcha Torah

HaBracha

(De zegen)

Vezot Haberakhah 54

Gen.1:1-2:3

Deut.33:1-34:11

Jozua 1:1-2:3

Openb. 21:9 – 22:5

14-10-17 01

Beresheet
(in ’t begin)

Gen.1:1-6:8

Jes. 42:5-43:10

Openb. 22:1-5 21:1-5

20-21 oktober 2017

Nieuwe Maan

Cheshvan

Rosj Chodesj

Vrijdag op zaterdag.

21-10-17 02
Rosj Chodesj

Noach
(genade)

Gen. 6:9-11:32

Jes. 54:1-55:5

Matt. 24:36-45
1Petr.3:18-2228-10-17 03Lech Lecha
(ga zelf voort, verlaat het land)Gen.12:1-17:27Jes.40:27-41.16Rom. 4:1-25
Kol.2:11- 15

4-11-17 04

Vayera
(hij verscheen)

Gen.18:1-22:24

2 Kon.4:1-37

2 Petr. 2:4-17
Gal.4:21-31

11-11-17 05

Chayyee Sara
(leven van Sara)

Gen.23:1-25:18

1 Kon.1:1-31

Matt.1:1-17 27:3-10

18-11-17 06

Toldot (generaties)

Gen.25:19-28:9

Mal.1:1-2:7

Rom. 9:6-13 Hebr.12:14-17

19-20 november 2017

Nieuwe maan

Kislev

Rosh Chodesh

Zondag op maandag.

25-11-17 07

Vajetzei
(en Hij ging uit)

Gen. 28:10-32:3

Hos.12:13-14:9,

Joh.1:43-51

02-12-17 08

Vayishslach
(en Hij zond)

Gen. 32:4-36:43

Obad.1-21

Hebr.11:11-20
Openb.7:1-12

09-12-17 09

Vajeshev
(en hij vestigde zich)

Gen.37:1-40;23

Amos 2:6-3:8

Hand.7:9-16

12 december
2017

Begin van Chanoeka
1
e lichtje ontsteken

Num. 7:1-8:4;

Zach.2:10-4:7;

Zach.2:10-4:7
1 Kon. 7:12-26, 40-50
Joh. 9:1-7 10:22-39
Rom. 11-15

13 december 2017

2e lichtje ontsteken

16-12-17 10

Miketz
(aan het eind van)

Gen.41:1-44:17

1 Kon.3:15-4:1

Matt.27:15-46
Hand.7.9-16

18 december 2017

Rosh Chodesj

Tevet

Nieuwe Maan

19 december 2017

Laatste dag Chanoeka

23-12-17 11

Vayigash
(hij naderde)

Gen.44:18-47:27

Ez.37:15-28

Luk.6:9-16

28 december 2017

In 3336 (425 vóór de gewone jaartelling) vanaf de Schepping, belegerde Koning Nebukadnezar Jeruzalem.

Vernietigng van de eerste Tempel.

30-12-17 12

Vayechi
(en hij leefde)

Gen.47:28-50:26

1 Kon.2:1-12

1 Petr. 1:3-9 2:11-17

Bidden in Israel bij de Klaagmuur