De maand Elul

Artikel in 'My Jewish learning' over de maand Ellul. Brontekst is vermeldt.

Het is de meest geweldige tijd van het jaar

http://www.myjewishlearning.com/keshet/goals-and-hopes-during-elul/

En dan praten we niet over kerstmis, maar over de maand Ellul !

Ik houd van de maand  Elul  omdat we op weg zijn naar de Hoogheilige dagen [binnen de Joodse kalender] en voor mij is dit de tijd van het jaar waarin ik me het meest afvraag hoe de tijd die achter me ligt er uit gezien heeft: de hoogtepunten, de dalen, de overwinningen die ik behaald heb en alles wat ik helemaal fout gedaan heb.   Het is de meest glorieuze maand waarin ik mijn gedachten de vrije loop kan laten over het afgelopen jaar.  Het is als een venster in mijn herinneringen - de goede en de slechte gebeurtenissen van dit jaar en alles wat me onverschillig liet. Het is een tijd dat ik mijn dankbaarheid omhels en mijn angsten niet uit de weg ga. Het is een tijd van grote onzekerheid, wetende dat de toekomst die voor me ligt nog moet worden geschreven en volledig, binnen de menselijke beperkingen, binnen mijn bereik kan liggen. Het is een tijd om mijn mislukkingen te erkennen en te aanvaarden  en waarderen dat ik ze om kan zetten in een waardevolle ervaring.   

Bij het vallen van de avond,  wanneer ik een glimp  opvang van de hemel die zo vol staat van het licht van de sterren en de maan,  herinner ik me altijd alle geliefden die ik in de loop der jaren ben verloren en waar ik zoveel van gehouden heb.  Soms zijn het vluchtige momenten, soms ervaar ik hierbij hele intense gevoelens. Het kan me zomaar incidenteel  overvallen, maar soms zoek ik de momenten ook gericht op en altijd is het een tijd vol van emotie en dankbaarheid. Ik gedenk en daardoor realiseer ik me  dat ik nooit zomaar een moment als vanzelfsprekend zou moeten beschouwen, omdat een mens een fragiel wezen is en het leven zomaar voorbij is als ons hart stopt met kloppen.

In mijn gemeenschap zijn dit jaar veel situaties voorgekomen die pijn deden in de relationele sfeer en in omstandigheden van mensen. Vrienden verloren hun baan. Sommigen verloren geliefden en hebben moeite om de dag door te komen. Op wereldniveau  tiert het terrorisme welig. Vluchtelingen zwerven over de aarde in een poging om te ontsnappen aan de tragedies van oorlog, ziekte en armoede. Onschuldige mensen sterven aan zinloze gewelddaden en zo veel mensen voelen zich buitengesloten. We weten het. Iedereen weet het.

En toch, de maand Elloel is weer begonnen en mijn hart wordt geroerd door het volledige potentieel van wat ons te wachten staat. Dus, hier zijn mijn doelen voor 5777.

Ik wil de allerbeste echtgenoot en vader worden, die ik kan zijn voor mijn levenspartner en voor mijn kinderen. Zorgvuldig naar hen luisteren. Hen begrijpen, niet alleen maar naar de woorden die ze spreken, maar de context van die woorden die er achter ligt. De emotie waarin ze worden weergegeven. Ik wil hieraan werken, zelfs wanneer ik voel dat ik beter niet kunnen doen.
Ik wil staan voor mijn principes, mijn waarden en ze nooit ondergeschikt laten worden aan angst,  aan pestgedrag, vijandigheid of ontkenning. Ik wil staan voor wat recht is en de waarheid spreken door mijn handelen heen, als een voorbeeld voor mijn kinderen.
Binnen mijn gemeenschap wil ik relaties uitbreiden, bruggen bouwen, iedereen een eerlijke kans geven en rechtvaardigheid nastreven. 
Ik wil leren vergevingsgezind te zijn en begripvol. Dit is hard werken en ik heb nog een lange weg te gaan. Ik zal moeten leren om geduldig te zijn in dit streven, maar het toch als een doel te stellen voor het komende jaar.
Dit jaar wil ik al mijn interesses najagen, zonder verontschuldiging. Dit is de bron van groei - intellectueel, geestelijk en emotioneel.
Ik wil een leven van eer leiden, geleidt door [een houding van] liefde.

Het leven is fragiel.  We zijn niet perfect. Het is in deze geest dat ik me realiseer dat ik anderen heb bezeerd die op mijn levensweg met mij meeliepen.  Hiervoor bied ik mijn verontschuldigingen aan. Desondanks waardeer en respecteer  ik de overtuigingen en principes van anderen, wat soms kan betekenen dat sommige relaties tot een einde komen. Dat komt voor, maar desondanks moeten we toch blijven proberen het beste uit ons zelf te halen.

Ik blijf streven naar een zo perfect mogelijk leven, wetende dat mijn reis verre van compleet is. En toch ben ik enthousiast over dat wat voor mij ligt ! 


Tot slot wat nieuwe clips over Rosh Hashanna (playlist):

Rosh Hashanah: Can’t Stop the Feeling

Rabbi Shlomo Riskin speaks about Rosh Hashanah 5777--"Torah Lights"