agenda

Bijeenkomsten


Elke shabbatmorgen (zaterdag)  om 10.00 uur.

Houdt u de website goed in de gaten voor de  (voorlopige) lokatie van samenkomst.  Deze wijzigt vanaf 1 februari 2018, wegens verhuizing. 

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk wanneer er meer bekend is over de nieuwe plaats van samenkomst.De shabbat begint vrijdagavond en eindigt ook weer tegen de avond (zaterdagavond), bij het zien van de eerste sterren. Deze dag ligt verankerd in de schepping van de wereld en werd op de zevende dag ingesteld (zoals beschreven in Genesis 1). Door de eeuwen heen onderscheidde deze dag het Joodse volk van de omliggende volken met hun eigen godsdiensten.

Deze dag is niet ingesteld omdat 'het moet', maar omdat het één van de tien inzettingen is die de mens gegeven is; de shabbat komt tegemoet aan onze noodzakelijke persoonlijke rust en van onze kant erkennen wij onze Schepper als  HEER van de tijd en het leven. Het is tijd die we kunnen gebruiken om de batterij opnieuw op te laden (in geestelijke en natuurlijke zin)  en tijd die we door kunnen brengen met onze gezinnen, familie en vrienden. Het is een teken van Zijn toewijding aan ons 'de mens' (als we daar op in willen gaan). 

Aan het eind van de shabbat wordt de shabbat ook wel met de Havdala afgesloten. Dit gebeurt vaak in huiselijke kring. Dit is tevens het begin van de nieuwe week.

Day of Rest by Yerachmiel Ziegler and Aaron Razel

Counting Stars - Aaron Razel & Yerachmiel Zigler
Lets Get Pizza - Aaron Razel & Yerachmiel

Is de shabbat ook te vieren met kinderen?

Hoe vier je de shabbat en waarom zou je de Shabbat vieren ?

Ja, juist met kinderen, kun je veel met de shabbat. Juist omdat het in je eigen huis is en je samen met hen de shabbat kunt beginnen.  Bovenstaand filmpje laat daar iets van zien.

Het tweede filmpje is een beetje een intro op het vieren van de Shabbat, als u daar niet aan gewend bent. Hierin wordt op eenvoudige wijze uitgelegd wat de Shabbat inhoudt.

Leven van shabbat naar shabbat is een persoonlijke keus en een levensstijl, gebaseerd op Bijbelse grondslagen.