agenda

Bijeenkomsten


Elke shabbatmorgen (zaterdag)  om 10.00 uur.

 

Tijdelijke lokatie van de  huisgemeente-bijeenkomst : 
Steunpunt "de Klimroos" aan het  Egelantierpad 33 in Sleeuwijk.
 
Vanaf de rotonde bij het tankstation, doorrijden tot de eerste afslag naar links (Eikenlaan). Dan direct rechts en nog eens rechts tot je niet meer verder kunt.
Links zit de ingang van het zaaltje. Iin de buurt is voldoende parkeerruimte.


De shabbat begint vrijdagavond en eindigt ook weer tegen de avond (zaterdagavond), bij het zien van de eerste sterren. Deze dag ligt verankerd in de schepping van de wereld en werd op de zevende dag ingesteld (zoals beschreven in Genesis 1). Door de eeuwen heen onderscheidde deze dag het Joodse volk van de omliggende volken met hun eigen godsdiensten.

Deze dag is niet ingesteld omdat 'het moet', maar omdat het één van de tien inzettingen is die de mens gegeven is; de shabbat komt tegemoet aan onze noodzakelijke persoonlijke rust en van onze kant erkennen wij onze Schepper als  HEER van de tijd en het leven. Het is tijd die we kunnen gebruiken om de batterij opnieuw op te laden (in geestelijke en natuurlijke zin)  en tijd die we door kunnen brengen met onze gezinnen, familie en vrienden. Het is een teken van Zijn toewijding aan ons 'de mens' (als we daar op in willen gaan). 

Aan het eind van de shabbat wordt de shabbat ook wel met de Havdala afgesloten. Dit gebeurt vaak in huiselijke kring. Dit is tevens het begin van de nieuwe week.

Day of Rest by Yerachmiel Ziegler and Aaron Razel

Counting Stars - Aaron Razel & Yerachmiel Zigler
Lets Get Pizza - Aaron Razel & Yerachmiel

Is de shabbat ook te vieren met kinderen?

Hoe vier je de shabbat en waarom zou je de Shabbat vieren ?

Ja, juist met kinderen, kun je veel met de shabbat. Juist omdat het in je eigen huis is en je samen met hen de shabbat kunt beginnen.  Bovenstaand filmpje laat daar iets van zien.

Het tweede filmpje is een beetje een intro op het vieren van de Shabbat, als u daar niet aan gewend bent. Hierin wordt op eenvoudige wijze uitgelegd wat de Shabbat inhoudt.

Leven van shabbat naar shabbat is een persoonlijke keus en een (dagelijkse) levensstijl, gebaseerd op Bijbelse grondslagen.

  Is het altijd gemakkelijk? Nee, het vraagt keuzes die vaak net even anders gemaakt worden als dat u op een zondag een dienst bezoekt (wat overigens het vieren van de shabbat niet uitsluit, iedereen kan op vrijdagavond de avond wijden aan de Grootste Koning van deze wereld; de Schepper van hemel en aarde). Het is alleen dat allerlei activiteiten vaak op zaterdagen georganiseerd worden  (en dus op de shabbat).  Het vraagt moed om anders te kiezen, maar het leven dat u er voor terug krijgt is zo anders en zo bijzonder dat u niets anders meer wilt als u het éénmaal ontdekt hebt. Ik wens u toe dat u dit leven mag ontdekken, het zal u verrijken in heel uw leven!

Een kleine bemoediging hierbij: 

Thora van Genesis tot Openbaringen
Boodschap van Fred Jakobs op het Shavuotweekend van 2018

http://www.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/1262983/jewish/Rock-Climbing.htm


 

 

Holocaust Herdenking Gorinchem 2018

Op zondagmiddag 28 januari j.l.  is er opnieuw aandacht besteedt aan de Holocaust herdenking in Gorinchem door de "Werkgroep Holocaust Herdenking Gorinchem". 

Tijdens de bijeenkomst was de onderstaande clip te beluisteren.  

  Wonder in Auschwitz 1943

Het origineel kunt u vinden onder  Chained Melody: A Violin “Recital” in Auschwitz

De werkgroep "Holocaust Herdenking Gorinchem" is zeer erkentelijk voor de aanwezigheid van  de burgermeester drs. R. Melissant-Briene, Opperrabbijn B. Jakobs en Mevrouw M. Molengraaf (Christen Unie), die duidelijke taal spraken over de het thema van dit jaar "Verzet" en de tijd waarin we leven.

Moge het zo zijn dat de onverschilligheid in onze samenleving het niet langer wint van de verantwoording die we voor elkaar dienen te nemen, om samen (als Nederlandse gemeenschap) een rechtvaardiger samenleving te creëren waarin er plaats is voor iedereen, zonder aanziens des persoons.  Met deze woorden sluiten we ons aan bij de woorden van de burgermeester, de Opperrabbijn en mw. M. Molengraaf.

Bijgaand het  krantenartikel r over de herdenking in de Gorinchemse krant:

De Stad Gorinchem


De Werkgroep "Holocaust Herdenking Gorinchem".Onderstaand het programma, zoals dit dit jaar gevolgd is. 


PROGRAMMA HOLOCAUST HERDENKING 2018

13.30 uur:  verzamelen voorportaal Rehobothkerk.

13.55 uur: welkom door de heer A. van Dam.

14.00 uur:  vertrek stille tocht onder leiding van dhr. J. Hamstra.

14.25 uur:  toespraak door Burgemeester Mw.Melissant-Briene.

14.40 uur: Muziek door de heer M. v.d. Poel, ondermeer zullen we samen het
 ha Tikva zingen.

15.00 uur: toespraak door Opperrabbijn Jacobs.

15.15 uur: toespraak door vertegenwoordiger kerken.

15.30 uur: bloemlegging, onder muzikale begeleiding door de heer M. v.d. Poel.

16.00 uur: afsluiting door de heer J.Hamstra.

Mogelijkheid tot napraten in de zaal aan de Driekoningenhof.

Stolpersteinen

Stolpersteinen in Gorinchem.

Dinsdag 27 juni 2017 hebben we (in dankbaarheid voor de mogelijkheid hiertoe) in  de Gasthuisstraat Gorinchem opnieuw een aantal Stolpersteine mogen plaatsen. Inmiddels 20 jaar geleden werden de eerste stenen gelegd in Berlijn: een geweldig project dat geleid heeft tot 60.000 stenen, gemaakt en veelal geplaatst door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, in bijna heel Europa.

In December werden in Gorinchem de eerste 9 stenen gelegd door Gunter en nu zullen er maar liefst 16 stenen worden geplaatst, waarbij wij voor het eerst de vrijheid krijgen om deze zelf te leggen.

Wat het extra bijzonder maakt, is het feit dat een Joodse familie, gevlucht uit Duitsland voor Hitler, in Gorinchem een opticiënzaak was gestart. Op de dag dat de Duitsers Nederland binnen vielen, zag deze man geen andere uitweg dan zichzelf en zijn gezin van het leven te beroven. Man, vrouw en drie kinderen, gedwongen door wanhoop, geen mogelijkheid meer ziende om verder te leven; 5 van de 16 stenen zijn voor deze familie.

Wij, de Werkgroep Stolpersteine Gorinchem, vinden het een eer deze Joodse mensen te eren door hun naam te vermelden op een kleine steen, waarop hun namen staan, zodat we ze nooit vergeten.

In totaal willen we 70 stenen plaatsen voor alle Joodse inwoners van Gorinchem, die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Iedere steen draagt een naam, maar ook een verhaal van vervolging, gevangenneming, transport naar een kamp en uiteindelijk de dood. Laten we deze mensen, die vermoord werden omdat ze Jood waren, niet vergeten en hen weer een naam geven, hun naam!


 Er zijn nog 50 weggevoerde burgers van Gorinchem, onbekend voor de gemiddelde inwoner en bezoeker van dit kleine stadje. Ook voor hen willen we nog graag herdenkingsstenen plaatsen. Als u bij wilt dragen in de kosten, één steen kost ons € 150.--  

Voor meer informatie, vraagt u dan naar de heer  P. Dekker , telefonisch bereikbaar onder 06-22046823.

 Gedenkstenen overledenen klein
Op  1 december 2016 zijn de eerste Stolpersteinen gelegd in Gorinchem.

Hieronder een fotoverslag omgezet in een filmpje van deze gebeurtenis:
https://www.youtube.com/watch?v=bhpaZTcCY5w

Wat zijn Stolpersteinen ?

Stolpersteine zijn gedenksteentjes van 10 x 10 cm met een messing bovenkant en de tekst ‘Hier woonde ... (naam, geboortejaar, jaar en plaats van deportatie, datum en plaats van overlijden)’. Ze heten zo, niet omdat je er letterlijk over struikelt, maar omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.Gunter Demnig

De maker van de Stolpersteine is de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, die veel sociaal bewogen kunst heeft gemaakt. Zijn motto is ‘Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is’. Sinds 1994 heeft hij al meer dan 20.000 Stolpersteine gelegd op vele plekken in Europa.

Israël gebed

Antisemitisme in Nederland ....
(De Joodse gemeenschap in Nederland voelt zich bedreigd)
 
Als ik hoor wat er in ons land allemaal over de Joodse gemeenschappen en Israel wordt gezegd en  geschreven, dan kan ik het niet geloven en weigert mijn hart al dit verbale geweld en dreiging te accepteren.

Bidt u met ons mee voor Israel en haar inwoners en de Joodse gemeenschappen wereldwijd, waarvan de "Altijd Aanwezige" zegt: "Het is Mijn land en Mijn oogappel"?

Aanvang 20.00 uur, de toegang is vrij en de koffie gratis.