Wat is een huisgemeente?

De laatste jaren komen er steeds meer vormen van “gemeente” zijn. Een huisgemeente is een vorm van gemeenschap van gelovigen in huiselijk verband.

Zonder overdrijving durven wij te zeggen dat huisgemeenten in het algemeen genomen een belangrijke en groeiende beweging is binnen kerkelijk Nederland. Meestal varieert de groep mensen, die bij elkaar komen, tussen de 10 en 20 personen. We kunnen niet voor anderen spreken maar als we praten over Beth Shalom, onze huisgemeente, dan spreken we over een groep, waar de onderlinge broederlijke band en de echtheid van relaties goed tot hun recht komen.

In huisgemeenten kan elk lid gemakkelijker en op natuurlijker wijze worden ingezet, waardoor de totale kwaliteit en het welzijn van de gemeente toeneemt. God heeft ieder mens bepaalde talenten of kwaliteiten gegeven en deze kunnen worden aangewend om aan anderen het kostbare evangelie te vertellen.

De huisgemeente biedt bovendien een veiliger omgeving voor leden om hun gaven te leren kennen en gebruiken.

In Huisgemeenten is de onderlinge band en betrokkenheid belangrijk.

Het doel van een huisgemeente is: Dat een ieder tot geestelijke groei en volwassenheid komt binnen het lichaam van Jezus Christus ( JESHUA ) en Zijn gemeente wereldwijd.